Alkohol- och drogpolicy

Det är inte tillåtet att uppträda berusad på arbetsplatsen, eller med kvarstående påverkan av alkohol eller andra droger. För att säkerställa en drogfri arbetsplats gäller följande:

  • - Alla anställda ska helt avstå från all ickemedicinsk användning av narkotikapreparat, såväl på arbetstid som fritid
  • - Arbetsledare och chefer ska ingripa och vidta åtgärder vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk, eller då någon anställd med grundad anledning kan bedömas vara påverkad i tjänsten
  • - Arbetskamrater, fackliga förtroendemän och skyddsombud har skyldighet att påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om man misstänker att någon är påverkad i tjänsten
  • - Den anställde ska genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram om missbruk konstateras, och kraven i programmet måste uppfyllas för att personen i fråga med säkerhet ska få behålla sin anställning
  • - Anställda som genomgår ett rehabiliteringsprogram ska erbjudas hjälp och stöd från arbetsledare och arbetskamrater

Tillbaka

#

Staffan Berglund Transport AB

Telefon: 08-605 36 81

Besöksadress: Baldersgatan 31, Norrtälje, Postadress: Box 130, 761 22 Norrtälje