Arbetsmiljöpolicy

Vi ska verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. För att uppnå detta skall vi:

  • - Förvissa sig om att all personal är förtrogen med denna policy och att alla är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö
  • - Hålla oss à jour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs
  • - Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar för att säkerställa en låg sjukfrånvaro
  • - Inom ramen för det systematiska skyddsarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats
  • - Ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete
  • - Vara en drog- och rökfri arbetsplats
  • - Ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön

Tillbaka

#

Staffan Berglund Transport AB

Telefon: 08-605 36 81

Besöksadress: Baldersgatan 31, Norrtälje, Postadress: Box 130, 761 22 Norrtälje