Kvalitetspolicy

Berglund transport har som målsättning att tillgodose kundernas krav på hög transportkvalitet.

Med vår stora kunskap och kännedom inom våra affärsområden skall vi erbjuda hög kvalitet och effektivitet, samt tillfredsställa kundens behov och förväntningar till konkurrensmässiga priser.

Vid nyanställning begär vi ut registerutdrag från Rikspolisstyrelsen. Detta är ett led i vårt förebyggande arbete mot stöld. Vidare har vi en noggrann introduktion och ett mentorskap för nyanställda för att säkerställa att alla våra medarbetare bidrar till en fortsatt hög kvalitet. Vi transporterar stora mänger högvärdigt gods där vår kund sätter stor tillit till att vi kan distribuera och förvara deras gods på ett säkert sätt.

Vi har följande kvalitetskrav på våra transporter:

  • - Vi hämtar och levererar inom överenskomna tider.
  • - Godskvalitén skall alltid vara i samma skick under hela vårt handhavande
  • - Vi sköter våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
  • - Vi följer dagligen upp hur vårt arbete med våra medarbetare
#

Tillbaka

Staffan Berglund Transport AB

Telefon: 08-605 36 81

Besöksadress: Baldersgatan 31, Norrtälje, Postadress: Box 130, 761 22 Norrtälje