Miljöpolicy

Berglund Transport skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundernas krav, åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för lösningar som ger förbättringar på miljön, exempelvis sänkningar av bränsleförbrukning och tomkörningar, miljöanpassa inköp och minska användandet av icke förnyelsebara produkter.

Detta innebär:

- Vi följer upp vår bränsleförbrukning regelbundet i syftet att genom analys kunna minska drivmedelsåtgången och därmed på ett positivt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle.

  • - Utbilda och följa upp våra chaufförer i ekonomiskt körsätt.
  • - Nogsamt ta hänsyn till miljön när vi bygger våra distributionsslingor.
  • - Att vid inköp om möjligt välja det mest miljövänliga alternativet.

Tillbaka

#

Staffan Berglund Transport AB

Telefon: 08-605 36 81

Besöksadress: Baldersgatan 31, Norrtälje, Postadress: Box 130, 761 22 Norrtälje