Trafiksäkerhetspolicy

Berglund Transport skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten samt vara ett föredöme inom trafiksäkerhetsarbeten. Företagets åtgärder och beteende i trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor, helt i vår linje med Vägverkets nollvision.

Detta innebär:

  • - Med hjälp av checklista utföra daglig tillsyn av fordonet, skulle brister visa sig ska bristerna åtgärdas direkt.
  • - Alltid använda bilbälte.
  • - Alla som framför ett fordon skall vara alkohol- och drogfria.
  • - Hastighet skall anpassas efter omständigheterna. Te x trafikrytm och väglag.
  • - Hålla avstånd till framförvarande fordon.
  • - Alltid visa vederbörlig respekt mot medtrafikanter och uppträda som ett föredöme i trafiken.
  • - Alltid använda handsfree-enheter till telefon i samband med körning
  • - Respektera kör & vilotidsregler.
  • - Chauffören skall alltid förvissa sig om att lasten är säkrad före och under färd.
  • - Företaget skall alltid följa gällande regler.

Tillbaka

#

Staffan Berglund Transport AB

Telefon: 08-605 36 81

Besöksadress: Baldersgatan 31, Norrtälje, Postadress: Box 130, 761 22 Norrtälje