Vår historia

År 1991 grundade Staffan Berglund åkeriet Berglund transport. Genom åren har företaget utvecklats till ett modernt företag med hög servicegrad. 

Företaget startade med en lastbil för att sedan växa till ett företag som idag innefattar över 140 olika sorters fordon och 180 anställda. Vi har enbart egenägda fordon samt egen personal. 

Miljö

Hållbara transporter

Att minska vår klimatpåverkan ser vi som en självklarhet och ett måste. Vi arbetar ständigt med att se över vår verksamhet, hur vi jobbar och har ett tydligt mål – att vara fossilfria senast år 2030.

Våra fordon håller en hög standard och på våra terminaler har vi tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta resurseffektivt. Planering är viktigt hos oss. Det handlar både om hur vi planerar våra rutter, men också om hur vi lastar våra fordon. Allt för att transportera med så full beläggning som möjligt.

Vår resa har bara börjat och vi tänker fortsätta att driva utvecklingen av miljösmartare transporter framåt.

Målet innebär att vi senast 2030 har:

  • Fossilfri fordonsflotta
  • Fortsätta anlita miljövänliga företag
  • Fortlöpande utbildning runt miljö och klimatpåverkan
  • Maximalt utnyttjandegrad på våra fordon
  • Ökad användning av digital teknik
 
 
 
 
 
 
Fair Transport

Berglund Transport är registrerade som ett Fair Transport-företag. Det betyder att vi kontinuerligt arbetar med ansvar, trafiksäkerhet och miljö.

Om du som konsument köper en Fair Transport köper du en transport från oss som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, arbetsmiljö och utsläpp.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade där vi som åkeri tar ansvar för en hållbar framtid.

Läs mer om Fair Transport Här