Visselblasarfunktion

Visselblåsarfunktion

Här rapporterar du oegentligheter inom ramen för Lagen (2021:890) om skydd för personer som anmäler missförhållanden (“Visselblåsarlagen”). Du rapporterar till Berglund Transport via nedan formulär. Ärendet kommer hanteras av Berglund transports ledningsgrupp, och vi kommer återkomma till dig med frågor, förtydliganden och information gällande det rapporterade ärendet inom 3 månader. De första sju dagarna från din rapportering ska du få en bekräftelse på att ärendet är mottaget. 

 

Du kan visselblåsa om missförhållanden. För att du ska vara skyddad av visselblåsarlagen ska det finnas ett allmänintresse i det du rapporterar. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant och arbetsrelaterat. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett arbetsrelaterat sammanhang med Berglund Transport. Utöver anställda i Berglund Transport omfattas flera andra också av skyddet i visselblåsarlagen. Utöver det skydd du har via visselblåsarlagen finns det flera andra skydd som alltid gäller, oberoende av visselblåsarlagen. 

 

Rapporterar du via länk väljer du själv om du vill vara anonym genom att styra vilken mejl du anger vid rapportering. Ange i din rapportering vilket bolag du arbetar inom eller om du rapporterar som extern part. Om du vill inte vill rapportera via nedan formulär går det även bra att kontakta Berglund Transports ledningsgrupp direkt via telefon.

 

Anmälan